Author Details

Lemoine, Gérard

  • Vol 69, No 10 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Ocena możliwości wykorzystania płytkich wód podziemnych kościerskiej wyspy morenowej do sezonowego magazynowania chłodu i ciepła
    Abstract  PDF