Author Details

Piontek, Franciszek

  • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznoprawnych w procesie efektywnego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego w warunkach gospodarki rynkowej
    Abstract  PDF (Polish)