Author Details

Czechowski, Franciszek

 • Vol 55, No 5 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z.M. MIGASZEWSKI & A. GAŁUSZKA — Podstawy geochemii środowiska.
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 12 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A.A. Prashnowsky (ed.) — Alfred Treibs Memorial volume. The TREIBS-Porphyrin Concept after 65 Years
  Abstract
 • Vol 47, No 1 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Terfenyle - nowa grupa biomarkerów występująca w osadach paleozoiku Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geochemiczne przesłanki ciągłości złoża gazu i ropy naftowej w rejonie Barnówko-Lubiszyn wynikające ze składu węglowodorów ciekłych w dolomicie głównym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 6 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obserwacje paleoekologiczne a geochemiczny model wczesnodiagenetycznej mineralizacji siarczkowej w osadach dolnego cechsztynu
  Abstract  PDF (Polish)