Author Details

Skała, Franciszek Tomasz

  • Vol 29, No 2 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Uwagi na temat metod oceny gruntów małospoistych stanowiących podłoże budowlane
    Abstract