Author Details

Duszyński, Filip

  • Vol 65, No 9 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Osuwisko Vajont (Włochy) – przykład katastrofy przyrodniczej wywołanej działaniami człowieka
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 61, No 10 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE IV Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Czynnik strukturalny w rozwoju ekosystemów wodno-błotnych” – Lublin–Chełm, 5–7.06.2013
    Abstract  PDF (Polish)