Author Details

Urbaniak, F.

  • Vol 26, No 9 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Skały ilaste towarzyszące pokładom węgli kamiennych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym i możliwości ich wykorzystania w przemyśle ceramicznym i materiałów budowlanych
    Abstract  PDF (Polish)