Author Details

Zastawniak, Ewa

  • Vol 45, No 9 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Szczątki roślin towarzyszące ichtiofaunie w oligoceńskich wapieniach jasielskich w Sobniowie koło Jasła
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 57, No 12 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    80. rocznica urodzin Profesora dr. inż. Krzysztofa Birkenmajera — wybitnego geologa, badacza regionów polarnych
    Abstract  PDF