Author Details

Zalewska, Ewa

 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geological administration activities in geological mapping in Poland
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 12 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 33. Międzynarodowy Kongres Geologiczny Oslo, 6–14.08.2008
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 7 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministra Środowiska
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 7 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warunki naturalne występowania i metody eksploatacji metanu pokładów węgla w wybranych zagłębiach węglowych USA oraz możliwości rozwoju eksploatacji tego gazu w Polsce — sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego do USA
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 6 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metan pokładów węgla — cenny surowiec energetyczny czy zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi w Polsce
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Komentarz
  Abstract
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe możliwości wykorzystania wyrobisk górniczych w likwidowanych kopalniach węgla kamiennego
  Abstract
 • Vol 47, No 12 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sprawozdanie z konferencji American Association of Petroleum Geologists - San Antonio, USA, 11 - 14.04.1999 i Birmingham, Wielka Brytania, 12 - 15.09.1999
  Abstract
 • Vol 46, No 8/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przegląd koncesji wydanych w 1998 roku
  Abstract
 • Vol 46, No 10 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przegląd koncesji wydanych w 1998 r
  Abstract
 • Vol 59, No 8 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 55, No 12/1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  The concession granting policy for prospecting, exploration and production of hydrocarbons in Poland
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 3 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Tematy geologiczne zamówione przez Ministra Środowiska, zrealizowane w 2009 r.
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 3 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja pt. Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce — gaz w łupkach (shale gas) i gaz zamknięty (tight gas) Warszawa, 27.01.2010
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 3 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w Polsce w tym shale gas i tight gas
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 7 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 3 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Tematy geologiczne zamówione przez Ministra Środowiska, zrealizowane w 2010 r.
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 3 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Tematy geologiczne zamówione przez Ministra Środowiska, zrealizowane w 2008r.
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 5 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Kierunki działań w dziedzinie geologii surowcowej (na lata 2009–2015)
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 7 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministra Środowiska
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 3 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez ministra środowiska
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 7 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez ministra środowiska
  Abstract  PDF