Author Details

Rębas, Ewa

  • Vol 35, No 2 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Metro a środowisko przyrodnicze
    Abstract
  • Vol 33, No 8 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Palinologiczne podstawy stratygrafii osadów z dolnej części wiercenia Kurów Mały S-553 (rejon Głogowa)
    Abstract