Author Details

Liszkowska, Ewa

 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Szczepańska & E. Kmiecik - Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych
  Abstract
 • Vol 46, No 3 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  L. Kurek (red.) - Środowisko naturalne miasta Poznania
  Abstract
 • Vol 45, No 12 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  VIII Ogólnopolskie Sympozjum Hydrogeologiczne Współczesne problemy hydrogeologii - Kiekrz, 04-06.09.1997
  Abstract
 • Vol 44, No 3 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  C.A.J. Appelo, D. Postma - Geochemistry, groundwater and pollution
  Abstract
 • Vol 42, No 1 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Raport o stanie środowiska miasta Lublina (red. J. Stochlak).
  Abstract
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J.J. MAŁECKI (red.), M. NAWALANY, S. WITCZAK & T. GRUSZCZYÑSKI — Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Poradnik metodyczny.
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nieprawidłowości przy ocenie czasu przesączania zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie formuł obliczeniowych stosowanych w praktyce hydrogeologicznej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 5 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE DĄBROWSKI S. & PRZYBYŁEK J. – Ocena prognoz zasobów eksploatacyjnych poprzez porównanie szacunków zasobowych z wynikami długotrwałej eksploatacji ujęć wód podziemnych (studium metodyczne).
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 11 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XV Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne problemy hydrogeologii Poznań, Żerków, 14–16.09.2011
  Abstract  PDF (Polish)