Author Details

Klimuszko, Ewa

  • Vol 67, No 1 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    100 lat Pañstwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Badania materii organicznej rozproszonej w skałach osadowych
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Ocena utworów syluru polskiej części kratonu wschodnioeuropejskiego w aspekcie możliwości generacji węglowodorów
    Abstract  PDF