Author Details

Hoffmann, Ewa

  • Vol 30, No 9 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zróżnicowanie litologiczne mad w wybranych odcinkach doliny Wisły
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 39, No 3 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Prognoza zachowania się lessów w zboczach zbiornika wodnego na przykładzie projektowanego zbiornika na rzece Świślinie
    Abstract