Author Details

Grabiec-Raczak, Ewa

  • Vol 50, No 8 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Metoda oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z zastosowaniem chromatografu gazowego (GC/MSD) oraz automatycznego systemu przygotowania próbek (ASE 200)
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 44, No 9 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wstępne wyniki oznaczeń związków organicznych w glebach, igłach sosny i porostach z obszaru Gór Świętokrzyskich
    Abstract  PDF (Polish)