Author Details

Falkowska, Ewa

 • Vol 50, No 10/2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geomorfologiczne uwarunkowania występowania naturalnych barier izolacyjnych w wybranych dolinach rzecznych Niżu Polskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 1 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rola lodowców świętokrzyskich w morfogenezie dolin rzek Świśliny i Pokrzywianki
  Abstract
 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Związek akumulacji metali ciężkich w osadach facji powodziowej z morfologią doliny Wisły na odcinku od Annopola do Gołębia
  Abstract  PDF
 • Vol 66, No 4 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE J. NAWROCKI & A. BECKER (red.) – Atlas geologiczny Polski.
  Abstract  PDF (Polish)