Author Details

Planderova, Eva

  • Vol 41, No 12 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wahania klimatyczne w neogenie Europy Środkowej na podstawie zmiennego udziału w palinoflorze składników paleotropikalnych i arktycznotrzeciorzędowych
    Abstract