Author Details

Gil, Eugeniusz

  • Vol 62, No 5 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Z MINIONYCH CZASÓW Ludomir Sawicki – „Osuwisko ziemne w Szymbarku…” – w stulecie badań procesów osuwiskowych w Polskich Karpatach fliszowych
    Abstract  PDF (Polish)