Author Details

Lipiński, Eryk

  • Vol 45, No 6 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie aparatury GPS w pracach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – doświadczenia i perspektywy
    Abstract