Author Details

Jagt-Yazykova, Elena

  • Vol 62, No 9 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    J. SZEWCZYK & K. LECH –Wykopaliska paleontologiczne w Krasiejowie skarbem Śląska Opolskiego (propozycje zajęć edukacyjnych).
    Abstract  PDF (Polish)