Author Details

Pietrzyk-Sokulska, Elżbieta

 • Vol 50, No 10/2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Górnictwo odkrywkowe zwięzłych surowców skalnych a ochrona i kształtowanie krajobrazu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 3 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mineralne surowce wtórne – problemy polskiego nazewnictwa i klasyfikacji w związku z realizacją gospodarki o obiegu zamkniętym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej – wnioski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 8 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zbiorniki wodne w kamieniołomach jako nowy element krajobrazu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 12 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sprawozdanie z konferencji pt. „Bezpieczeństwo surowcowe Polski” PIG-PIB, 10.10.2013
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 1 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Międzynarodowa konferencja w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej pt. „Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów” Wrocław, 20–22.10. 2011
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 57, No 10 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoźa kopalin w obrębie sieci obszarów Natura 2000
  Abstract  PDF