Author Details

Mycielska-Dowgiałło, Elżbieta

 • Vol 51, No 2 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rekonstrukcja dynamiki procesów eolicznych i czasu ich trwania na podstawie wybranych cech teksturalnych osadów wydmy w Cięciwie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 5 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profil osadów plejstoceńskich w Niksowiźnie na Równinie Kurpiowskiej - wyniki badań litologicznych i ich interpretacja (artykuł metodyczno-dyskusyjny)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 8 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Interpretacja stratygraficzna osadów z otworu Kozły K-1 z wykorzystaniem stopnia ich eolizacji
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 11 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe spojrzenie na stratygrafię czwartorzędu w otworze Olszewo Węgorzewskie oparte na analizie wybranych cech teksturalnych i mineralno-petrograficznych osadów
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wybrane cech sedymentologiczne osadów ułatwiających ich podział stratygraficzny, na przykładzie otworu Galumin 1
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 12 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza obtoczenia i zmatowienia ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej i jej wartość interpretacyjna
  Abstract  PDF (Polish)