Author Details

Czajor, Elżbieta

  • Vol 10, No 7 (1962) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmienność parametrów chemicznych w zależności od stopnia poznania złoża na przykładzie wapieni dewońskich “Kowala Posłowice”
    Abstract  PDF (Polish)