Author Details

Frankowicz, Edyta

  • Vol 56, No 8/2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie atrybutów sejsmicznych w interpretacji strukturalnej na przykładzie zdjęcia sejsmicznego 3D ZOCA-2 (basen Bonaparte, NW szelf Australii)
    Abstract  PDF