Author Details

Perchuć, Edward

  • Vol 23, No 4 (1975) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Sejsmiczna struktura skorupy ziemskiej wzdłuż VII profilu międzynarodowego w świetle badań metodą głębokich sondowań sejsmicznych
    Abstract  PDF (Polish)