Author Details

Miziołek, Edward

 • Vol 47, No 8 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  B. Burnat & J.I. Korzeniowski — Prowadzenie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego kopalin pospolitych
  Abstract
 • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych - Wrocław, 09-10.01.1998
  Abstract
 • Vol 46, No 7 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Techniczne, przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania eksploatacji i zagospodarowania wyrobisk w górnictwie skalnym - Polanica Zdrój, 13-15.05.1998
  Abstract
 • Vol 45, No 2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  H. Kościówko& R. Wyrwicki (red.) - Metodyka badańkopalin ilastych
  Abstract
 • Vol 45, No 11 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój dolin Polski Środkowej w czwartorzędzie - Łódź, 11-12.09.1997
  Abstract
 • Vol 36, No 9 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Właściwości ceramiczne surowców zastoiskowych okolic Łodzi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Górnictwo skalne - stan obecny i perspektywy – Jelenia Góra, 16-18.05.1996
  Abstract
 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  K. Wyrwicka,R. Wyrwicki- Waloryzacja złóż kopalin ilastych w Polsce (z mapą 1 : 750000)
  Abstract
 • Vol 17, No 2 (1969) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce illaste ceramiki budowlanej woj. łódzkim .
  Abstract  PDF (Polish)