Author Details

Falkowski, Edmund

 • Vol 36, No 11 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Morfogeneza sieci rzecznej obszaru woj. bialskopodlaskiego w nawiązaniu do prawdopodobnego przebiegu deglacjacji
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 11 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena warunków geologiczno-inżynierskich woj. bialskopodlaskiego w świetle prawidłowości występowania jednostek geomorfologicznych
  Abstract
 • Vol 36, No 11 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Związek występowania kruszywa naturalnego na obszarze woj. bialskopodlaskiego z przebiegiem rozwoju sieci rzecznej
  Abstract
 • Vol 28, No 6 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problemy genezy i interpretacji ukształtowania doliny środkowej i dolnej Wisły
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 28, No 9 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasady ustalania schematycznego przekroju geologicznego dolinnych jednostek geomorfologicznych dla celów inżyniersko-geologicznych i hydrogeologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 18, No 8-9 (1970) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasady interpretacji budowy geologicznej aluwiów dolin "dojrzałych swobodnych" na podstawie odcinka Wisły środkowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 17, No 6 (1969) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Model budowy geologicznej jako podstawa oceny warunków inżyniersko-geologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 15, No 4 (1967) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problemy granicy między plejstocenem a holocenem w aluwiach rzek nizinnych
  Abstract  PDF (Polish)