Author Details

Głowacki, E.

  • Vol 29, No 2 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie modelu litologicznego dla uzasadnienia perspektyw gazonośności utworów czerwonego spągowca (saksonu) Polski
    Abstract  PDF (Polish)