Author Details

Pietrucin, Dorota

  • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami chloroorganicznymi w rejonie składowiska odpadów przemysłowych „Zielona” w Bydgoszczy
    Abstract  PDF (Polish)