Author Details

Pawlicka, Dorota

  • Vol 49, No 11 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wyniki badań zawartości tlenu i dwutlenku węgla w wodach podziemnych ujmowanych podczas próbnych pompowań na terenie stacji badawczej przy Wydziale Geologii UW
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zawartość wybranych gazów (tlenu i dwutlenku węgla) w wodach opadowych oraz podziemnych strefy aeracji i saturacji na przykładzie stacji hydrogeologicznej w Granicy (Kampinoski Park Narodowy)
    Abstract  PDF (Polish)