Author Details

Palak-Mazur, Dorota

 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza stężeń azotanów w wodach podziemnych Polski (2004–2015) z uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenie ze źródeł rolniczych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyniki oznaczeń pestycydów w punktach pomiarowych monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 11 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bazy danych hydrogeologicznych – zakres i udostępnianie zgromadzonej informacji
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 12 (2019) - Historia geologii
  100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Historia monitoringu wód podziemnych w Państwowym Instytucie Geologicznym
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  System Banku HYDRO – powstanie, funkcjonowanie i kierunki jego rozwoju w Państwowym Instytucie Geologicznym w latach 1972–2019
  Abstract  PDF