Author Details

Giełżecka-Mądry, Dorota

 • Vol 69, No 3 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osiemdziesiąt lat Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w służbie polskiej geologii – osiągnięcia w geologii stosowanej
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 4 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Działalność Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w zakresie geologii środowiskowej, ochrony przyrody nieożywionej oraz edukacji geologicznej
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 10 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XXI KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” Kielce, 08.04.2016
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 9 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasoby perspektywiczne surowców siarczanowych Polski na mapach w skali 1 : 200 000 – gipsy i anhydryty
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego – historia, ludzie i ich dokonania naukowe
  Abstract  PDF