Author Details

Żmudzin, Dorota

  • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Ocena możliwości zastosowania metody georadarowej i elektrooporowej do identyfikacji rozluźnionych stref gruntów niespoistych
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie metody georadarowej do identyfikacji stref erozji dna rzecznego na przykładzie wybranego odcinka doliny Wisły w Warszawie
    Abstract  PDF (Polish)