Author Details

Jura, Dominik

 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczne kontrowersje projektu wiercenia konty- nentalnego (ICDP) w okolicach Gliwic (w morawsko- śląsko-krakowskich waryscydach, na labilnym skłonie Tetydy, w rowie przedkarpackim i w niecce górniczej)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 31, No 12 (1983) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi o rozwoju molasy rowu przedgórskiego Karpat na Śląsku Cieszyńskim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 30, No 7 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Powierzchnia starszego paleozoiku regionu śląsko-krakowskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 6 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kartograficzno-geologiczne opracowania Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (rys historyczny, stan aktualny, potrzeby)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 8 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Struktury tektoniczne utworów paleozoicznych na rdzeniach wiertniczych rejonu Myszkowa
  Abstract