Author Details

Więcław, Dariusz

 • Vol 53, No 1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Potencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego w strefie Rzeszowa
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 12 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Potencjał węglowodorowy karbońskich skał macierzystych w przybałtyckiej części segmentu pomorskiego bruzdy śródpolskiej
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 12 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena macierzystości i potencjału naftowego utworów jury środkowej południowo-wschodniej Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 51, No 7 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Potencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego. Część 1 — Macierzystość
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skład, geneza i środowisko generowania ropy naftowej w utworach dolomitu głównego zachodniej części obszaru przedsudeckiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Potencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach czerwonego spągowca i karbonu w północnej części Pomorza Zachodniego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 8/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A study of organic matter and habitat of gaseous hydrocarbons in the Miocene strata of the Polish part of the Carpathian Foredeep
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 56, No 9 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Inkluzje fluidalne w halicie oraz bituminy w solach ewaporatów mioceńskich ukraińskiego Przedkarpacia jako wskaźnik występowania nagromadzeń węglowodorów w niżej leżących utworach
  Abstract  PDF