Author Details

Grabowski, Dariusz

 • Vol 55, No 5 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyznaczanie i ocena izolacyjności naturalnej bariery geologicznej w procesie cyfrowego przetwarzania danych geologicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 4 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Składowanie odpadów -- propozycja nowej tematyki na mapie geośrodowiskowej Polski
  Abstract
 • Vol 49, No 9 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Powiatowa mapa gospodarowania zasobami przyrody
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 9 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Klasyfikacja propozycji stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej przedstawianych na MGGP
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 5 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osuwiska w Polsce – od rejestracji do prognozy, czyli 13 lat projektu SOPO
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 12/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problematyka osuwiskowa w działalności służby geologicznej i administracji publicznej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geozagrożenia Lubelszczyzny — erozja wąwozowa
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczno-inżynierskie i geomorfologiczne uwarunkowania erozji wąwozowej w lessach w rejonie Kazimierza Dolnego (wąwóz Opolska Droga)
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 10 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Działania resortu środowiska w zakresie systemu osłony przeciwosuwiskowej w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 1 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza budowy geologicznej województwa wielkopolskiego pod kątem wyboru obszarów preferowanych do lokalizacji składowisk odpadów
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 7 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO
  Abstract  PDF