Author Details

Gałązka, Dariusz

 • Vol 55, No 5 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA Międzynarodowe warsztaty OneGeology Brighton, Wielka Brytania, 12–16.03.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 4 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie metody makroskopowego oznaczania eratyków przewodnich do lokalizacji obszarów źródłowych wybranych kier jurajskich
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 9 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Sprawozdanie z udziału w międzynarodowym sympozjum terenowym The Quaternary of Western Lithuania: From the Pleistocene Glaciations to the evolution of the Baltic Sea Litwa, 27.05–2.06.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bitwa pod Grunwaldem w 1410 r. — oczami geologa
  Abstract  PDF
 • Vol 47, No 3 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czy litostratygrafia glin lodowcowych może być przydatna dla stratygrafii czwartorzędu Polski?
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 3 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kartografia geologiczna – główne zadania koordynowane i realizowane przez Państwową Służbę Geologiczną funkcjonującą w ramach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  OneGeology – geologia jedna!
  Abstract  PDF (Polish)