Author Details

Dobrzyński, Dariusz

 • Vol 55, No 6 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znaczenie częściowych równowag chemicznych w kształtowaniu chemizmu wód podziemnych w systemach krzemianowych strefy wietrzenia
  Abstract  PDF
 • Vol 38, No 11 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zanieczyszczenie chromem wód podziemnych w otoczeniu cementowni "Pokój" w Rejowcu Fabrycznym
  Abstract
 • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  German jako wskaźnik warunków hydrogeochemicznych w jeleniogórskim systemie geotermalnym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Modelowanie geochemiczne narzędziem poznania geochemii systemów wód podziemnych. Przykłady zastosowań, aktualny stan w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania potencjału redoks na przykładzie sudeckich wód leczniczych
  Abstract  PDF