Author Details

Trokowicz, Danuta

  • Vol 68, No 12 (2020) - Hydrogeologia
    Konieczność walidacji monitoringu wód podziemnych w rejonach starych składowisk na przykładzie składowiska fosfogipsów w Wiślince (Żuławy Gdańskie)
    Abstract  PDF