Author Details

Reśko, Danuta

  • Vol 47, No 6 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Projekt celowy Komitetu Badań Naukowych "Ochrona złoża wód leczniczych w Krynicy wraz z optymalizacją metod wydobycia wody i dwutlenku węgla
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 47, No 6 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badania złożowe w odwiertach Zuber w Krynicy oraz problem odsiarczania dwutlenku węgla z tych ujęć
    Abstract  PDF (Polish)