Author Details

Okszos, Danuta

  • Vol 38, No 1 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Formy rzeźby, wiek TL osadów i rozwój lodowców ostatniego zlodowacenia w Dolinie Małej Łąki (Tatry Zachodnie)
    Abstract  PDF (Polish)