Author Details

Kuhn, Danuta

  • Vol 34, No 7 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Dolny czerwony spągowiec i jego podłoże w otworze wiertniczym Wichów 1 (rejon Kożuchowa)
    Abstract
  • Vol 10, No 6 (1962) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Perspektywy odkrycia złóż gazu ziemnego w utworach triasu monokliny przedsudeckiej w świetle wyników wiercenia strukturalnego Sulechów IG 1
    Abstract  PDF (Polish)