Author Details

Zaszewski, Daniel

  • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Koncepcja metody identyfikacji wymuszeń związanych z górną powierzchnią brzegową systemów wodonośnych z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej
    Abstract  PDF (Polish)