Author Details

Moskalewicz, Damian

  • Vol 70, No 11 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Spektrometryczne profilowanie gamma w odsłonięciach geologicznych – metody i przykłady zastosowania
    Abstract  PDF
  • Vol 68, No 10 (2020) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie ziemskich izotopów kosmogenicznych w datowaniu glin lodowcowych – potencjał, ograniczenia i perspektywy badawcze
    Abstract  PDF