Author Details

Seul, Cyprian

  • Vol 52, No 3 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XII Ukraińsko-Polskie Seminarium Terenowe z cyklu Stratygraficzna Korelacja Lessów i Osadów Lodowcowych Ukrainy i Polski — Sokil, Ukraina, 15–19.09.2003
    Abstract
  • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Interpretacja stratygraficzna wyników badań niektórych cech litologicznych glin zwałowych klifu Wysoczyzny Rewalskiej
    Abstract  PDF