Author Details

Pin, Christian

  • Vol 35, No 10 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wiek izochronowy Rb/Sr granitu karkonoskiego z kamieniołomu Szklarska Poręba Huta oraz oznaczenie stosunku inicjalnego 87Sr/86Sr w tymże granicie
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 39, No 2 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Oznaczenia wieku granitu Karkonoszy metodą izochronową, rubinowo-strontową. na podstawie całych próbek skalnych
    Abstract