Author Details

Jendryka-Fuglewicz, Bronisława

  • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Bioróżnorodność ramienionogów i metody jej najlepszego rozpoznania
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 40, No 3 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza porównawcza ramienionogów z utworów kambru Gór Świętokrzyskich i platformy prekambryjskiej w Polsce
    Abstract