Author Details

Orłowski, Bronisław

 • Vol 47, No 1 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Azbest, baryt, gips, kadm, metale, miedź, odpady, pallad, platyna, surowce mineralne, złoto
  Abstract
 • Vol 47, No 2 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, ceny, cez, cynk, metale, miedź, nikiel, odpady, srebro, stal, węgiel, woda, wolfram, złoto
  Abstract
 • Vol 47, No 3 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ceny metali, ceny węgla, diamenty, górnictwo, kobalt, metale, miedź, miedź i kobalt, ołów, program NFOŚ, surowce mineralne, węgiel, wody mineralne, złoto, żelazo
  Abstract
 • Vol 47, No 4 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, bor, cynk, diatomity, górnictwo, kamienie naturalne, kobalt, kolumbit, magnez, miedź, nikiel, ołów, rudy żelaza, złoto
  Abstract
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cement, cynk, diamenty, fluoryt, gal, platyna, stal, uran, węgiel, złoto i diamenty
  Abstract
 • Vol 47, No 6 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Grafit, miedź, nikiel, ołów, skalenie, srebro, surowce mineralne, węgiel, złoto
  Abstract
 • Vol 47, No 7 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Chromity, energetyka, hel, ilmenit i rutyl, ind, lit, miedź, nikiel, surowce mineralne, wapno
  Abstract
 • Vol 47, No 8 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cement, cynk, diamenty, fluoryt, gal, platyna, stal, uran, węgiel, złoto i diamenty
  Abstract
 • Vol 47, No 9 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bentonit, bizmut, cynk, diamenty, ind, itr, kobalt, miedź, molibden, srebro, uran, węgiel, złoto
  Abstract
 • Vol 47, No 10 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cement, magnez, mangan, miedź, nikiel, platyna i pallad, talk, tantalit, uran, węgiel, żelazo
  Abstract
 • Vol 47, No 11 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Miedź, platyna i pallad, surowce mineralne, uran, węgiel, złoto
  Abstract
 • Vol 47, No 12 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, diamenty, kobalt, miedź, węgiel, wolfram
  Abstract
 • Vol 46, No 1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Azbest, cynk i ołów, ind, miedź, nikiel, srebro, surowce mineralne, uran
  Abstract
 • Vol 46, No 3 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, diamenty, kobalt, miedź, nikiel, ochrona środowiska, platynowce, potas, rudy żelaza, surowce mineralne, węgiel brunatny, węgiel kamienny, złoto
  Abstract
 • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bizmut, kobalt, miedź, ołów, ochrona środowiska, rudy żelaza, srebro, surowce mineralne, uran
  Abstract
 • Vol 46, No 5 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cement, metale, miedź, platyna i pallad, surowce mineralne
  Abstract
 • Vol 46, No 6 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bizmut, boksyty, miedź, siarka, srebro, surowce mineralne, węgiel brunatny, węgiel kamienny, woda, żelazo
  Abstract
 • Vol 46, No 7 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Andaluzyt, antymon, arsen, beryl, cyrkon, diamenty, nikiel, poszukiwania geologiczne, sól kamienna, surowce mineralne, węgiel kamienny, złoto
  Abstract
 • Vol 46, No 8/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Miedź, nikiel, srebro, uran, węgiel kamienny, woda
  Abstract
 • Vol 46, No 9/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, azbest, cement, cyna, cynk, energetyka, metale nieżelazne, ołów, srebro, surowce mineralne, szafiry, węgiel kamienny, woda , złoto
  Abstract
 • Vol 46, No 10 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kwas siarkowy, węgiel brunatny, węgiel kamienny
  Abstract
 • Vol 46, No 11 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Edmund Mioduszewski 1928-1998
  Abstract
 • Vol 46, No 11 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, ceny, chlor, chromity, cyna, diamenty, energetyka jądrowa, miedź, restrukturyzacja, rtęć, selen, stal, tytan, wanad, węgiel kamienny, woda, złoto
  Abstract
 • Vol 46, No 12 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geotermia, pallad, platyna, rudy żelaza, surowce mineralne, węgiel brunatny, węgiel kamienny
  Abstract
 • Vol 45, No 2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Beryl, chromity, cyna, ind, cynk, ołów, diamenty, german,kobalt, miedź, nikiel, ochrona środowiska, platyna, surowcemineralne, tytan
  Abstract
 • Vol 45, No 4 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
  Abstract
 • Vol 45, No 5 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, antymon, boksyty, cynk, diamenty, lit, magnez,metale, miedź, kobalt, nikiel, odpady, złoto
  Abstract
 • Vol 45, No 6 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Diamenty, materiały budowlane, miedź, molibden, platynowce, rudy żelaza, surowce mineralne, węgiel, wodór, złoto
  Abstract
 • Vol 46, No 7 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Diamenty, surowce energetyczne, surowce mineralne, węgiel, złoto
  Abstract
 • Vol 45, No 8 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, bizmut, chrom, diamenty, iryd, litt, miedź, nikiel, surowce mineralne, złoto
  Abstract
 • Vol 45, No 9 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Azbest, fosfogipsy, metale, miedź, stront, węgiel, woda, wollastonit, złoto
  Abstract
 • Vol 45, No 10/1 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Brylanty, fosforyty, miedź, nikiel, kobalt, ochrona środowiska, platyna, srebro, surowce mineralne, węgiel, złoto
  Abstract
 • Vol 45, No 11 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metale nieżelazne, miedź, nikiel, odpady, platynowce, sól kamienna, węgiel
  Abstract
 • Vol 45, No 12 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, cynk, diamenty, kamienie szlachetne, kobalt, ołów, sole potasowe, stal, surowce mineralne, uran, węgiel, złoto, żelazo
  Abstract
 • Vol 44, No 1 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, magnez, odpady, ruda żelaza, węgiel brunatny, węgiel kamienny, surowce mineralne
  Abstract
 • Vol 44, No 2 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, ceny metali, diamenty, lignit, miedź, nikiel,platyna, selen, srebro, surowce mineralne, węgiel kamienny,złoto
  Abstract
 • Vol 44, No 3 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bizmut, cement, cynk, diamenty, miedź, nawozy sztuczne, nikiel, platynowce, ruda żelaza, surowce mineralne, surowce skalne, węgiel, złoto
  Abstract
 • Vol 44, No 4 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, magnez, miedź, nawozy potasowe, nikiel, surowce mineralne
  Abstract
 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, nikiel, cynk, antymon, cement, cynk, diamenty, fosforyty, górnictwo odkrywkowe, magnez, miedź, nikiel, surowce mineralne, uran, węgiel, wolfram, żelazo, złoto
  Abstract
 • Vol 30, No 8 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ważniejsze złoża cyny w świecie
  Abstract
 • Vol 30, No 9 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ważniejsze złoża rud miedzi w świecie, cz. I
  Abstract
 • Vol 30, No 10 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ważniejsze złoża rud miedzi w świecie, cz. II
  Abstract
 • Vol 44, No 6 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Antymon, ceny, diamenty, gennan, miedź, nikiel, ołów, platyna, pallad, srebro, węgiel, woda
  Abstract
 • Vol 44, No 7 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Chlor, cynk, ołów, diamenty, magnez, miedź, siarka, srebro, surowce mineralne, środowisko naturalne, węgiel, złoto, żelazo
  Abstract
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, badania, cyna, cynk, ołów, diamenty, kobalt, magnez, metale ziem rzadkich, miedź, ochrona środowiska, ołów, siarka, sód, surowce mineralne, wody, złoto
  Abstract
 • Vol 44, No 9 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cyna, metale, metale szlachetne, miedź, nikiel, siarka, srebro, surowce mineralne, surowce mineralne północnego Kaukazu, cz. I
  Abstract
 • Vol 44, No 10 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, azbest, cement, surowce mineralne północnego Kaukazu, cz. II
  Abstract
 • Vol 44, No 11 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cynk, miedź, nikiel, platyna, surowce mineralne, stal, węgiel kamienny, woda, złoto
  Abstract
 • Vol 44, No 12 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ceny, diamenty, fosforyty, kobalt, metale, miedź, platyna, rudy żelaza, surowce mineralne, wiercenia, złoto
  Abstract
 • Vol 43, No 3 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Alumina, aluminium, boksyty, cynk, cynk i ołów, fosforyty, kobalt, miedź, tytan, uran, węgiel, złoto
  Abstract
 • Vol 43, No 4 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, cement, diamenty, miedź, platyna, węgiel
  Abstract
 • Vol 43, No 5 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metale, molibden, nawozy potasowe, ołów, surowce mineralne, węgiel, wolfram, złoto
  Abstract
 • Vol 43, No 6 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cynk, ołów, diamenty, ind, magnez, miedź, nikiel, surowce mineralne, węgiel, złoto
  Abstract
 • Vol 43, No 7 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cynk i ołów, diamenty, gips, miedź, molibden, nowe odkrycia i badania geologiczne, siarka, srebro, węgiel brunatny, złoto
  Abstract
 • Vol 43, No 8 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, cyna, cynk i ołów, diamenty, metale, miedź, nikiel, srebro, węgiel, złoto
  Abstract
 • Vol 43, No 9 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jakie zapotrzebowanie na młodą kadrę geologiczną będzie w Polsce do roku 2005?
  Abstract
 • Vol 43, No 10 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Baryt, bentonity, fosforyty, german, gips, kobalt, miedź, molibden, odpady, platyna, uran, węgiel, wolfram, złoto
  Abstract
 • Vol 43, No 11 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, cement, cyna, cynk, ołów, fosforyty, kadm, mangan, metale, miedź, nawozy sztuczne, platyna, srebro, surowce mineralne
  Abstract
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe zasady udostępniania informacji geologicznych, zgromadzonych w zbiorach archiwalnych, i sposób ich wyceny
  Abstract
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, chromity, cyna, kobalt, metale, miedź, nikiel, surowce mineralne, tytan, uran, wolfram, węgiel, złoto
  Abstract
 • Vol 42, No 2 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, energia, miedź, siarka, srebro, surowce energetyczne, węgiel, złoto
  Abstract
 • Vol 42, No 3 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, chrom, cynk, cyna, diamenty, energetyka, fosforyty, fluoryt, kobalt, metale, miedź, nikiel, platyna, rutyl, surowce mineralne, węgiel, złoto
  Abstract
 • Vol 42, No 3 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, chrom, cynk, cyna, diamenty, energetyka, fosforyty, fluoryt, kobalt, metale, miedź, nikiel, platyna, rutyl, surowce mineralne, węgiel, złoto
  Abstract
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, apatyty, cyna, cynk, diamenty, energia, fosforyty, mangan, metale rzadkie, metale, miedź, potas, srebro, surowce mineralne, środowisko, węgiel, żelazo
  Abstract
 • Vol 42, No 5 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, baryt, cyna, cynk, grafit, kobalt, miedź, ołów, platyna, potas, rtęć, ruda żelaza, siarka, wanad, węgiel brunatny, węgiel złoto, żelazo
  Abstract
 • Vol 42, No 6 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, baryty, cyna, cynk, diamenty, fosforyty, miedź, platyna, pallad, złoto, skand, stal, surowce energetyczne, surowce Tanzanii, tytan, siarka, węgiel kamienny, woda, złoto
  Abstract
 • Vol 42, No 7 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Krajowa baza surowców mineralnych na tle "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.1992 r."
  Abstract
 • Vol 42, No 7 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, antymon, baryt, cyna, cynk, fluor, german, ind, kaolin, magnez, metale, miedź, nawozy sztuczne, pierwiastki ziem rzadkich, rudy żelaza, siarka, sól kamienna, sole potasowe, srebro, surowce mineralne, talk, uran, węgiel, złoto
  Abstract
 • Vol 42, No 8 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, diamenty, fosforyty, kobalt, metale, miedź, ochrona środowiska, pallad, platyna, rod, ruda żelaza, srebro, Tajlandia, Rosja, tellur, wanad, węgiel brunatny, węgiel kamienny, wolfram
  Abstract
 • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aluminium, chrom, cynk, fosforyty, mangan, ceny, miedź, nikiel-
  Abstract
 • Vol 42, No 10 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Potas, rutyl, surowce mineralne, uran, złoto, żelazo
  Abstract
 • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Antymon, cyna, cynk, metale, metale nieżelazne, koniunktura górnicza, węgiel, wolfram
  Abstract
 • Vol 42, No 12 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Komentarz
  Abstract
 • Vol 42, No 12 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Komentarz
  Abstract
 • Vol 41, No 4 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Krajowa baza surowców mineralnych i zasobów wód podziemnych na tIe "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce" wg stanu na 31.12.1991 r. Część I
  Abstract
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Krajowa baza surowców mineralnych i zasobów wód podziemnych na tle "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.1991 r.". Część II -
  Abstract
 • Vol 41, No 6 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Krajowa baza surowców mineralnych i zasobów wód podziemnych na tle "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce według stanu na 31.12.1991". Część III
  Abstract
 • Vol 38, No 9 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stan prac legislacyjnych dotyczących prawa geologicznego
  Abstract
 • Vol 8, No 3 (1960) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przegląd radiometrów używanych w ZSRR
  Abstract
 • Vol 9, No 2 (1961) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Poszukiwania złóż uranu we Francji
  Abstract
 • Vol 17, No 1 (1969) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bilans kadr geologicznych na lata 1975, 1980 i 1985
  Abstract
 • Vol 7, No 10 (1959) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przegląd najważniejszych złóż uranu świata zachodniego
  Abstract
 • Vol 6, No 3 (1958) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Krótki przegląd aparatury polowej do poszukiwań promieniotwórczych
  Abstract  PDF (Polish)