Author Details

Janiec, Bronisław

 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania fizykochemiczne wywierzysk w Zaporzu na Roztoczu i ich rola w poznaniu kierunków dopływu wód do tych źródlisk
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jakość wód źródlanych okolic Horyńca Zdroju na tle źródeł południowej strefy krawędziowej Roztocza
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Iły krakowieckie jako wskaźnik litostratygrafii w dolinie rzeki Sopot na Roztoczu
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W sprawie poprawności terminologicznej w hydrochemii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 37, No 12 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wybrane problemy geologii i krasu gipsowo-wapiennego rejonu kungurskiego (przedurale)
  Abstract
 • Vol 43, No 5 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zróżnicowanie warunków przenikania zanieczyszczeń do wód podziemnych na Roztoczu
  Abstract
 • Vol 28, No 8 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przystosowanie wzoru Doroszewskiego do badań denudacji chemicznej na przykładzie wód drenujących węglanowe zbiorniki Wyżyny Lubelskiej
  Abstract
 • Vol 38, No 3 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W sprawie węglanowego systemu wód podziemnych i warunków potencjalnych depozycji kredy jeziornej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 5 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geneza mis jeziornych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego: hipotezy a rzeczywistość rozwoju krasu węglanowego
  Abstract  PDF (Polish)