Author Details

Matyja, Bronisław A.

  • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Znaczenie analizy faun amonitowych dla rekonstrukcji basenów sedymentacyjnych oksfordu i kimerydu środkowej Europy
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Czwarte spotkanie grup roboczych oksfordu i kimerydy Lyon i basen południowo-wschodniej Francji - Lyon, 13-18.06.1994
    Abstract