Author Details

Petrażycki, Bolesław

  • Vol 25, No 12 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Problemy gospodarki drobnym kruszywem naturalnym w świetle prognoz rozwoju budownictwa
    Abstract
  • Vol 23, No 7 (1975) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Próba zastosowania metod statystycznych dla apriorycznego określania niektórych własności surowców ilastych
    Abstract  PDF (Polish)