Author Details

Sikorski, Bogusław

  • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Potencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach czerwonego spągowca i karbonu w północnej części Pomorza Zachodniego
    Abstract  PDF (Polish)